Hindi niya alam ang tungkol sa’yo.
Hindi niya alam ang salitang umasa.
Hindi niya alam na ginawa ka lang tanga.
Hindi niya alam ang iyong pag-iyak
Hindi niya alam na siya ang dahilan ng iyong pag-iyak.
Hindi niya alam ang paborito mong kulay.
Hindi niya alam kung kailan ka kumapit,
at hindi niya alam kung kailan ka bumitaw.
Hindi niya alam ang tungkol sa iyong laban,
Hindi niya alam na wala kang ibang kakampi.
Hindi niya alam ang kwento ng iyong mga ngiti-
Hindi niya alam na siya ang dahilan nito.
Hindi niya alam na ikaw pagod na,
Hindi niya alam ang salitang “pagod
Hindi niya alam ang dahilan kung ka napagod.
Hindi niya alam na paborito mo ang musika
Hindi niya alam na pinagagaan nito ang iyong problema.
Hindi niya alam ang tungkol sa paborito mong nobela.
Mas lalong hindi niya alam kung sino ang hinahangaan mong artista.
Hindi niya alam ang sakit na meron ka;
Hindi niya alam ang dahilan kung bakit nagkasakit ka.

Hindi niya alam na nakakasakit na siya.

HindiĀ niya alam ang pagluhod mo sa kalsada
Hindi niya alam dahil tumalikod siya..
Hindi niya alam na ikaw ay panandaliang nawala.
Hindi niya alam na wala ka nang bala.
Hindi niya alam na ubos na iyong lakas.
Hindi niya alam na patay na iyong pangarap,
Hindi niya alam na siya ang pumatay nito.
Hindi niya alam na pakiramdam mo ay wala ka nang saysay.
Hindi niya alam na siya ang gusto mong makasama habang buhay.
Hindi niya alam na gusto mo ng kalayaan,
Hindi niya alam na dinala ka niya sa kulungan.
Hindi niya alam na nasasaktan ka.
Hindi niya alam iyong mga tinitiis.
Hindi niya alam ang iyong halaga-
Hindi niya alam na ikaw ay mahalaga.
Hindi niya dapat malaman ang lahat
Hindi niya dapat malaman na siya ang iyong kahinaan.
Hindi niya dapat malaman ang buo.

Hindi siya nararapat para sa’yo.

Advertisements